BRT HARTNER

Stacionárne recyklačné stroje od BRT HARTNER


Trháme, dávkujeme a triedime odpad s profesionálmi!

BRT HARTNER JE ZA POSLEDNÝCH 30 ROKOV HLAVNÝM DODÁVATEĽOM TECHNIKY PRE SPRACOVANIE ODPADOV, RECYKLÁCIU A ZÍSKAVANIE DRUHOTNÝCH MATERIÁLOV.

Naše skúsenosti získané z vývoja, výroby a dodávok špecializovaných strojov na trh zabezpečujú, že zostávame jedným z lídrov na trhu v sektore odpadového hospodárstva. Ponúkame rozmanitý sortiment strojov BRT Hartner GmbH pre sektor odpadového hospodárstva a recyklácie. Naše stroje Vám zabezpečia viaceré riešenia pre drvenie, dávkovanie a triedenie množstva druhov odpadu. Tento rad špičkových riešení sa teraz rozširuje  o jedno a dvoj-hriadeľové statické drviče, dekompaktory na biologické spracovanie odpadu a  klimatizačné jednotky na optimalizáciu digestátov, splaškových kalov a súvisiacich materiálov. Vďaka týmto inováciam BRT Hartner GmbH zostáva na čele v sektore recyklácie a odpadového hospodárstva.


Otvárač vriec

Stacionárne bubnové sitá ST

Drvič odpadu FORUS SES 25

Trhač malých vriec

Stacionárne bubnové sito

Balistický separátor

Stacionárny drvič TEUTON ZS 55

Diskové sito

BRT HARTNER BPS

BRT HARTNER EWD

BRT HARTNER BD

BRT HARTNER BB

Podávacia/dávkovacia násypka

Pohyblivý podlahový dopravník

DC dekompaktor

PET perforátor

Vzduchový triedič

Sušička digestátu