BRT HARTNER BPS

Balistický separátor na odpadový papier BRT HARTNER BPS


Balistický separátor BRT HARTNER BPS je najlepšou voľbou pre efektívny proces triedenia, je užívateľom dostupný vďaka nízkym nákladom. Rozdeľuje materiál na dve frakcie.