Služby – Technické riešenia

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.


Technické riešenia:

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti návrhov, realizácie aj samotnej prevádzky zariadení na spracovanie odpadov, ale aj vďaka spolupráci s  odborníkmi doma aj v zahraničí, Vám vieme ponúknuť technické riešenia či už vo forme poradenstva alebo vo forme komplexných návrhov ako „projekt na kľúč“.

Linky na triedenie odpadu

Výroba tuhých alternatívnych palív

Výroba kompostu a spracovanie biologického odpadu

Výroba bioplynu

Mechanicko – biologická úprava odpadu

Spracovanie špecifických druhov odpadu