BRT HARTNER EWD

Rozdružovač odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) BRT HARTNER EWD


Rozdružovač BRT HARTNER EWD rozbíja plastové obaly a obaly elektrických a elektronických zariadení.