Balistický separátor

Balistický separátor na zmesový a triedený odpad


Ponúkame Vám množstvo popredných modelov balistických separátorov BS od BRT Hartner v rôznych konfiguráciách. Náš sortiment zahŕňa odľahčenú verziu BSH od BRT Hartner vhodnú na obaly a domový odpad, stredne ťažký model BSW od BRT Hartner pre domáci a komerčný odpad a ťažkú verziu BSV od BRT Hartner pre ťažké aplikácie, ako je komerčný a zmiešaný stavebný odpad. Okrem štandardného radu balistických separátorov ponúkame aj triedič BPS, ktorý je dostupný v mnohých veľkostiach a konfiguráciách na triedenie papiera a kartónu.