Komplexné služby, poradenstvo, produkty

Sme odborníci na odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo


Spoločnosť REWA-TECH s.r.o. bola založená v novembri 2021 s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom komplexné poradenstvo a technické riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

„Odpadové hospodárstvo na Slovensku dnes prechádza zásadnými zmenami. Hospodárske subjekty sa musia vysporiadať s ambicióznymi cieľmi Európskej únie, rýchlo sa meniacou legislatívou, nástupom nových technológií a potrebou nových riešení pri nakladaní s odpadom. Verím, že moje znalosti a dlhoročné skúsenosti práve v týchto oblastiach Vám pomôžu prijať správne rozhodnutia a realizovať efektívne riešenia pri zbere a spracovaní odpadu.“

Ing. Kamil Potoma
riaditeľ

ČO PONÚKAME


Technické riešenia

Technické riešenia

v oblasti spracovania odpadov: dizajn, projekcia, zavádzanie do prevádzky, servis

Prekopávače kompostu BACKHUS

Prémiové prekopávače kompostu BACKHUS

bezkonkurenčná výbava, najvyšší výkon na trhu a komfortné ovládanie“

Otvárač vriec BRT HARTNER

Otvárač vriec BRT HARTNER

absolútna špička na trhu, viac ako 700 strojov v prevádzke  v dotrieďovacích linkách na obaly, zmesový odpad a biologický odpad“.

Komorové lisy ANIS

Kanálové lisy ANIS TREND

overená kvalita, univerzálne využitie a rozsiahla doplnková výbava.“

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu

Ponúkame špecializovanú techniku na recykláciu stavebných odpadov“

APLIKÁCIE


Príklady voužitia produktov určených pre spracovanie odpadov a odpadové hospodárstvo.

Partneri

Spolupracujeme s ďalšími výrobcami a odborníkmi v oblasti spracovania odpadov.