Služby – Odborné konzultácie a poradenstvo

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.


Odborné konzultácie a poradenstvo

Rastúce náklady spojené s odpadovým hospodárstvom, rozsiahla súvisiaca legislatíva, zložité a časovo náročné povoľovacie procesy a veľké množstvo ponúkaných technológií…pomôžeme Vám zorientovať sa v oblasti zberu a spracovania odpadov. Ponúkame odborné poradenstvo, ktoré Vám pomôže prispôsobiť sa prebiehajúcim zmenám.

Komplexné poradenstvo v oblasti odpadov

Odborné štúdie a analýzy

Kalkulácie a rozpočtovanie

Koncepčné návrhy v oblasti odpadového hospodárstva