BRT HARTNER DCD

Sušička digestátu BRT HARTNER DCD


Sušička digestátu BRT HARTNER DCD je vhodná na miešanie, sušenie a vytláčanie amoniaku z digestátu.

DM/DCD Miešacia jednotka digestátu

BRT HARTNER DM Miešacia jednotka na predúpravu digestátov BRT HARTNER DM vyrába ideálne zmesi bezštruktúrneho a štruktúrneho materiálu.

Miešacia jednotka DM digestátu BRT Hartner a upravovač digestátu DCD sa používajú na miešanie a úpravu digestátov, splaškových kalov a podobných materiálov. Dizajn oboch komponentov môže tiež uľahčiť štruktúrovanie zeleného odpadu a surového kompostu pred ďalším spracovaním.

Zatiaľ čo miešačka digestátu DM výrazne zlepšuje dodatočnú aeróbnu úpravu substrátu, DCD upravovač optimalizuje predspracovanie materiálu tepelným sušením, čím vytvára dokonale homogenizovaný materiál pre ďalšie spracovanie.