Vzduchové triediče

Vzduchové triediče


Windshiftery sú integrálnou súčasťou liniek na výrobu tuhého alternatívneho paliva, dotrieďovanie odpadu, recykláciu stavebných odpadov, prípadne sa využívajú v špecifických aplikáciách ako dávkovanie ľahkých materiálov, filtrácia vzduchu, separácia špecifických materiálov a pod.