Úvod 2

Komplexné služby, poradenstvo, produkty

Sme odborníci na odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo


Spoločnosť REWA-TECH, s.r.o. bola založená v novembri 2021 s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom komplexné poradenstvo a technické riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

„Odpadové hospodárstvo na Slovensku dnes prechádza zásadnými zmenami. Hospodárske subjekty sa musia vysporiadať s ambicióznymi cieľmi Európskej únie, rýchlo sa meniacou legislatívou, nástupom nových technológií a potrebou nových riešení pri nakladaní s odpadom. Verím, že moje znalosti a dlhoročné skúsenosti práve v týchto oblastiach Vám pomôžu prijať správne rozhodnutia a realizovať efektívne riešenia pri zbere a spracovaní odpadu.“

Ing. Kamil Potoma
riaditeľ

Partneri