Tunelové kompostovanie

Tunelové kompostovanie


Tunelové kompostovanie je úplne uzavretý proces spracovania organického odpadu. Spĺňa najvyššie požiadavky na emisie vznikajúce pri spracovaní tohto druhu odpadu. Optimalizované podmienky tohto procesu zaisťujú, že tunelové kompostovanie prebieha bezpečne a rýchlo.