Suchá fermentácia BEKON

Výroba bioplynu


Zariadenia na suchú fermentáciu BEKON dosahujú vysokú a konštantnú produkciu bioplynu prostredníctvom fermentácie pevných vstupov (napr. organické látky separované pri zdroji, záhradný odpad, organická frakcia tuhého komunálneho odpadu, hnoj na podstielke a iný organický odpad). Zariadenia BEKON majú veľmi malú spotrebu energie na prevádzku.