Prekopávač BACKHUS A75

Prekopávač BACKHUS A75


Samohybný prekopávač BACKHUS A 75 dosahuje najvyšší výkon s efektívnou spotrebou paliva.

  • Šírka zakládky do: 7,5 m
  • Výška zakládky do: 3,3 m
  • Kapacita prekopávania do: 7 000 m³/h